Zaměření webu

Tyto neformální stránky provozuje Otevřené modlitební společenství Krypta pro svou vnitřní potřebu. V nabídce Aktuální hlasování můžete najít plánované termíny setkání.

Pro zajímavost můžete také navštívit naše historické stránky, které do roku 2015 sloužily jako pravidelný informační zdroj návštěvníkům setkání a představovaly charakter společenství novým zájemcům. Tyto původně oficiální stránky kvůli personálním změnám již bohužel nejsou udržované.