Kalendář

Do kalendáře můžeme přidávat jak vlastní akce, tak i ty, které jsou k dispozici okolo nás a chtěli bychom na ně upozornit ostatní. Ale hlavně sem můžeme zapisovat termíny našich setkání v Kryptě ke společné meditaci nad Písmem s uvedením toho, kdo bude mít přípravu scénáře setkání a úryvku na starosti, případně pak, o jaký úryvek šlo.

Doufám, že tím odpadnou nepříjemné pochybnosti o tom, zda máme na dnešek domluvené, kdo povede setkání… :)