Historie

Na této stránce najdete jednak něco o vzniku Krypty a jejích proměnách v čase. A také link na archiv setkání a textů, které jsme na setkáních rozjímali, případně pár poznámek k nim.

Požádal jsem postupně Jozefa, Pavla a Michala a přes něj Terezku, aby mi pomohli dát dohromady pár bodů z historie Krypty.