Archiv autora: administrator

Poděkování

IMG_20200714_181618_   Chtěl bych poděkovat Matce Boží za to, že opět přišla mezi nás, Pražany. Ať je požehnán každý, kdo kolem ní třeba jen projde, letmo na ni pohlédne, nebo posedí na schodech dole. Chtěl bych stránky Krypty zakončit modlitbou k Madoně  Rynecké, se kterou je socha na Rynku po staletí spojována a kterou se i já rád chodívám na Rynek v tichosti pomodlit:
Panno Maria Rynecká, ochránkyně Prahy, tak jako od nepaměti naši předkové se k Tobě utíkáme i my, abychom Tvému Neposkvrněnému Srdci zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu a Evropu. Prosíme tě, chraň je i všechny svoje děti v nich žijící, rodiny, jednotlivce, jejich domácnosti i všechen jejich majetek. Střež jejich kroky na všech jejich cestách a při všech jejich činnostech. Chraň nás, naše město Prahu a Evropu před neštěstím, nemocemi a všemi útoky zla. Veď nás cestou pokoje lásky a svornosti, cestou obrácení ke svému Synu Ježíši Kristu.
Panno Maria, ochránkyně Prahy a Evropy, oroduj za nás.

Mariánské téma

Mariánské místoFandím mariánskému místu na Staroměstském náměstí. Je to místo s příběhem. Místo zrozené z úzkosti a pak vděčnosti Pražanů, místo zraněné násilím, poskvrněné potupou, místo odhalující každé pokrytectví, místo zneuctěné cizími žoldáky, napadené mimopražským davem, místo bolesti a smrti, místo pranýřované i oplakávané. Místo, na kterém se bojuje o srdce. Jakýsi kvádr nárožní, na němž stojíme, a nebo do něj narážíme. Vahadlo pravdy a lži. Místo v srdci Prahy je zároveň místem v srdci Evropy. Od tohoto místa se po 200 let odvíjela časomíra města. Také dnes se od něj odvíjí čas, ale jinak. Čas, který čeká na svoji dobu. Slušelo by se obnovit důstojenství, které tomuto dějinami jizvenému místu patří. Přetavit zášť na odpuštění a zlobu na požehnání. Mám rád krásný obraz Madony Rynecké, který zde byl vystaven, a líbí se mi socha pokorné dívky, která trpělivě čeká v ústraní, až si jí Pražané všimnou a opět ji přijmou za svou ochránkyni.

Jubilejní rok Krypty

Na zahájení akademického roku u nejsv. Salvátora jsem byl snad poprvé. Poprvé se také začínalo o hodinu dříve než dříve :) mší svatou v 18 hod. Bylo to v předvečer svátku sv. Františka. Vstupme tedy do této jubilejní 10. kryptí sezóny dnešní krásnou modlitbou papeže Františka:
Otče všeho stvoření, tento den k oslavě sv. Františka z Assisi ti děkuji za krásu světa, který nás obklopuje. Během tohoto dne mi pomoz být nástrojem míru, který nabízí lásku, naději a smíření těm, s nimiž se setkávám. Zejména nabízím tento den na úmysl papeže Františka, aby se všem pracujícím dostávalo respektu a ochrany jejich práv.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jako byla …

(zdroj a překlad clicktopray.org)

Ukončení sezóny

IMG_20170513_200317cm Děkujeme Hospodinu za uplynulý akademický rok 2016/17 prožitý pod křídly Nejv. Salvátora a loučíme se po dobu akademických prázdnin s Kryptou. Přínosem tohoto roku, alespoň jak to vnímám já, bylo, že jsme opakovaně a stále činili zkušenost, že máme pokaždé očekávat na Pána s důvěrou, že se o naše potřeby stará. Jsme rádi, že nás během tohoto roku vedl k upevnění osobních vztahů s farností a zařídil, že již nejsme neviditelnou podzemní skupinkou, ale standardní součástí farnosti. Do příští sezóny vstoupíme, dá-li Pán, posíleni touto zkušeností. Závěrečné setkání Krypty proběhlo za účasti našich starých pák, ochutnali jsme výborný bezlepkový piškotový koláč s meruňkami, který donesl Jozef a který upekla Majka, jeho žena, a byli jsme také slavnostně pozváni Luckou Valuchovou na jejich svatbu s Martinem 9. září 2017 v Kelči. Těšíme se, že pojedete s námi. Příjemné prázdniny a občerstvení sil přeje společenství Krypta. A třeba se s někým z vás uvidíme někde o prázdninách.

Klášter Naší Paní nad Vltavou

IMG_20170101_093310mdPobývat v trapistickém klášteře se běžnému smrtelníkovi často nepoštěstí. Ani nám by to bývalo nevyšlo, kdyby to nebylo zařízené také shůry. Přestože jsme se hlásili do plně obsazeného návštěvního domu, nakonec se místo pro nás našlo. Eliška nám byla po oba dny k dispozici. A ještě jsme se po letech setkali i s naší pilířkou Zitou. To bylo milé překvapení, které bychom si sami nezorganizovali.

Trapistky mají přísnou řeholi, ale zdá se, že jako jeden z mála řádů mají schopnost získávat sobě nové duše. Jejich klášterní prostory jsou jim už malé. Protože k nim máme za Kryptu více než vděčné vztahy, odvažujeme se zde publikovat dopis, který dávají svým návštěvníkům na odjezdu z kláštera. Dopis svědčí mimo jiné o tom, jak sestry prožily Rok milosrdenství. A končí prosbou, kterou rádi sdílíme dál. Jsme vděčni za toto místo, kde je možné čerpat síly a najít podporu.

Ukončení roku milosrdenství

Končí rok milosrdenství. Díky Pánu za tento dar, který přinesl mnoha lidem milost obrácení, a nebo smíření s Bohem. Příležitosti k poděkování a účasti na jeho zakončení uveřejnil web Katolík. Z něj vyjímám pár pražských tipů:

  • Pražské Jezulátko v sobotu 12. listopadu 2016 v 9.00
  • Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v neděli 13. listopadu 2016 v 10.00

A mimopražské tipy:

  • Nejsv. Trojice, Slaný 13. listopadu 2016 v 10.30 (Z. Wasserbauer)
  • Svatá Hora u Příbrami 13. listopadu 2016 v 9.00 (M. Slavík)
  • Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav 20. listopadu 2016 v 9.00 (K. Herbst)
  • Sv. Matouš, Hrádek u Vlašimi 20. listopadu 2016 ve 14.00 (V. Malý)

Rok milosrdenství

Dnes v 9:30 začne otevřením Svaté brány v římské bazilice Rok milosrdenstvi. Bude přenášen i televizí. Pro nás bude příležitost fyzicky projít branou Otcova milosrdenství tuto sobotu 12. prosince v 10.00 v katedrále při otevření Svaté brány.

Dostali jsme také dárek k roku milosrdenství. Včera jsem se účastnil krásné modlitby Taizé u sv. Martina ve zdi a kromě inspirace se mi podařilo získat opět pro potřeby Krypty ikonu přátelství s Ježíšem, který objímá přítele okolo ramen. Už na nás čeká u Salvátora za krabicí. :)

Přeji Vám i sobě krásné prožití adventu a tohoto Roku milosrdenství.

ikona_pratelstvi

Pavel

Vítejte, přátelé Krypty

Posaďte se prosím a ciťte se jako doma. Zakládám tyto nové stránky a prosím o vaši shovívavost, pokud nebude všechno hned tak, jak by mělo být.

Tento web jsem se snažil koncipovat jako pracovní a blogovací platformu, která by nám mohla dobře sloužit třeba ke sdílení dojmů z různých našich akcí, výběru a domlouvání termínů, hlasování o nejvhodnější variantě čehokoli, sdílení fotek, pracovní kalendář chystaných akcí, ať už našich, nebo jiných obecně zajímavých apod.

Na rozdíl od oficiální prezentace společenství na stránkách Krypty nebo na webu farnosti Salvátora jde tady spíše o užitkové a odpočinkové stránky, které budou sloužit především nám, kteří společenství vytváříme a v modlitbách neseme, případně i širšímu plénu našich příznivců.

Toto povídání je mým prvním příspěvkem, a zobrazuje se proto automaticky na úvodní stránce. Stejně tak jako já i každý z vás si může udělat hezkou chvilku a něco napsat do tohoto weblogu ostatním, co se mu vynoří na srdci nebo oč se chce rozdělit. K tomu je na úvodní stránce možnost vytvořit nový příspěvek a pod příspěvkem lze psát komentáře.

Uvidíme, jak se věc ujme. Je to jenom nástroj. Přeji si, aby dobře sloužil k tomu, k čemu je určený.

+ Pavel