Poděkování

IMG_20200714_181618_   Chtěl bych poděkovat Matce Boží za to, že opět přišla mezi nás, Pražany. Ať je požehnán každý, kdo kolem ní třeba jen projde, letmo na ni pohlédne, nebo posedí na schodech dole. Chtěl bych stránky Krypty zakončit modlitbou k Madoně  Rynecké, se kterou je socha na Rynku po staletí spojována a kterou se i já rád chodívám na Rynek v tichosti pomodlit:
Panno Maria Rynecká, ochránkyně Prahy, tak jako od nepaměti naši předkové se k Tobě utíkáme i my, abychom Tvému Neposkvrněnému Srdci zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu a Evropu. Prosíme tě, chraň je i všechny svoje děti v nich žijící, rodiny, jednotlivce, jejich domácnosti i všechen jejich majetek. Střež jejich kroky na všech jejich cestách a při všech jejich činnostech. Chraň nás, naše město Prahu a Evropu před neštěstím, nemocemi a všemi útoky zla. Veď nás cestou pokoje lásky a svornosti, cestou obrácení ke svému Synu Ježíši Kristu.
Panno Maria, ochránkyně Prahy a Evropy, oroduj za nás.