Jubilejní rok Krypty

Na zahájení akademického roku u nejsv. Salvátora jsem byl snad poprvé. Poprvé se také začínalo o hodinu dříve než dříve :) mší svatou v 18 hod. Bylo to v předvečer svátku sv. Františka. Vstupme tedy do této jubilejní 10. kryptí sezóny dnešní krásnou modlitbou papeže Františka:
Otče všeho stvoření, tento den k oslavě sv. Františka z Assisi ti děkuji za krásu světa, který nás obklopuje. Během tohoto dne mi pomoz být nástrojem míru, který nabízí lásku, naději a smíření těm, s nimiž se setkávám. Zejména nabízím tento den na úmysl papeže Františka, aby se všem pracujícím dostávalo respektu a ochrany jejich práv.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jako byla …

(zdroj a překlad clicktopray.org)